al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Gósol

Codi
251001
Comarca
Berguedà
Població
228
Superfície
56,29
Densitat
4
Altitud
1.423

Superfície (km²)

Municipi
56,29
Comarca
1.185,25
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
4
Comarca
34,3
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
124
Comarca
20.300
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
104
Comarca
20.318
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
228
Comarca
40.618
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
27
Comarca
5.166
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
141
Comarca
25.345
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
52
Comarca
8.054
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
8
Comarca
2.053
Catalunya
256.461

Població

Municipi
228
Comarca
40.618
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
17
Comarca
2.669
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
76
Comarca
13.134
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
29
Comarca
3.806
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
2
Comarca
691
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
124
Comarca
20.300
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
10
Comarca
2.497
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
65
Comarca
12.211
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
23
Comarca
4.248
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
6
Comarca
1.362
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
104
Comarca
20.318
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
186
Comarca
31.403
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
13
Comarca
3.509
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
29
Comarca
5.706
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
228
Comarca
40.618
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
202
Comarca
36.193
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
26
Comarca
4.425
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
228
Comarca
40.618
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
115
Comarca
17.974
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
9
Comarca
2.326
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
124
Comarca
20.300
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
87
Comarca
18.219
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
17
Comarca
2.099
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
104
Comarca
20.318
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
3
Comarca
673
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
0
Comarca
607
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
3
Comarca
1.280
Catalunya
386.486

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
20
Comarca
5.715
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
75
Comarca
72,9
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
129
Catalunya
27.849

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
95
Catalunya
26.333

Naixements

Municipi
1
Comarca
224
Catalunya
54.182

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
263
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
1
Comarca
260
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
2
Comarca
523
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
162
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
48
Comarca
4.848
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
27
Comarca
4.713
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
12
Comarca
3.258
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
12
Comarca
2.382
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
9
Comarca
1.098
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
108
Comarca
16.299
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-9
Comarca
87
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
-34
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
-9
Comarca
53
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
7
Comarca
851
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
2
Comarca
296
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
62
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
7
Comarca
789
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
7
Comarca
851
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-4,22
Comarca
-7,36
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
-16,88
Comarca
15,02
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
-21,1
Comarca
7,71
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
227
Comarca
39.162
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
214
Comarca
35.326
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
217
Comarca
35.520
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
164
Comarca
27.125
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
656
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
227
Comarca
39.818
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
10
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
119
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
39
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
2
Comarca
100
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
17
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
7
Comarca
387
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
11
Comarca
672
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
15
Comarca
15
Catalunya
14

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
20,4
Comarca
32,9
Catalunya
27,9

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
27,2
Comarca
21,2
Catalunya
23,4

Educació superior

Municipi
37,4
Comarca
30,9
Catalunya
34,7

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
31.061
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
71,6
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
187
Comarca
30.823
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
70,1
Comarca
58
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
184
Comarca
30.900
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
74,5
Comarca
72,7
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
185
Comarca
31.037
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
78,9
Comarca
70,6
Catalunya
60,9

Homes

Municipi
50
Comarca
9.010
Catalunya
1.942.825

Dones

Municipi
40
Comarca
7.615
Catalunya
1.715.265

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
90
Comarca
16.625
Catalunya
3.658.085

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
95
Comarca
17.460
Catalunya
3.835.570

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
145
Catalunya
10.975

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
2.005
Catalunya
470.915

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
695
Catalunya
160.860

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
5.500
Catalunya
2.509.920

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
8.345
Catalunya
3.152.670

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
445
Catalunya
20.860

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
265
Catalunya
36.440

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
580
Catalunya
70.355

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
2.150
Catalunya
440.170

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
35
Comarca
3.445
Catalunya
567.825

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
2.795
Catalunya
562.040

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
3.235
Catalunya
756.965

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.575
Catalunya
763.960

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
740
Catalunya
1.069.700

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
8.345
Catalunya
3.152.670

Comptes de cotització

Municipi
9
Comarca
1.233
Catalunya
250.007

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
54
Comarca
13.491
Catalunya
1.758.796

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
1.019,99
Comarca
1.154,44
Catalunya
1.259,32

Homes

Municipi
25
Comarca
5.351
Catalunya
741.000

Dones

Municipi
21
Comarca
5.910
Catalunya
800.323

Total

Municipi
46
Comarca
11.261
Catalunya
1.541.323

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
38,9
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
244,5
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
121,6
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
5,1
Comarca
1.157,1
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,2
Comarca
119,4
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
5,2
Comarca
1.681,5
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
2
Comarca
666,6
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
3,2
Comarca
1.014,9
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
5,2
Comarca
1.681,5
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
107
Comarca
16.300
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
226
Comarca
8.329
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
333
Comarca
24.629
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
32,1
Comarca
66,2
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
107,8
Comarca
98,5
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
468
Comarca
36.458
Catalunya
5.970.136

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
35.280
Comarca
40.676
Catalunya
70.177

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
240
Comarca
301
Catalunya
505

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.278
Comarca
21.350
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.462
Comarca
5.381
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
118
Comarca
13.083
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
921
Comarca
20.638
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.040
Comarca
33.721
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
37
Comarca
7.448
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
59
Comarca
4.221
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
22
Comarca
1.196
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
0
Comarca
177
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
118
Comarca
13.083
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
12
Comarca
551
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
6
Comarca
422
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
516
Comarca
24.989
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
22.585
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
2.417
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
0
Comarca
253.666
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
435.990
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
3.217
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
464
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
1
Comarca
25
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
2
Comarca
47
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
62
Comarca
1.048
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
1
Comarca
19
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
315
Comarca
8.046
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
4
Comarca
166
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
20
Comarca
1.620
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
119
Comarca
23.362
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
26
Comarca
4.325
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
82
Comarca
7.702
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
23
Comarca
1.805
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
250
Comarca
37.194
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
2,65
Comarca
1,29
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
41,1
Comarca
68,7
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
120
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
5
Comarca
11.227,07
Catalunya
3.823.878,74