al contingut a la navegació Informació de contacte

Història

Aquesta zona era poc poblada, però les troballes de sílex i de destrals confirmen que era habitada ja en el neolític (bronze mitjà).

antic2-10.jpgEl nucli primitiu era situat molt probablement al Tossalet de St. Genís. Més tard, a l’època pre-romana, la població es va instal•lar en petits turons que després esdevindrien llocs de referència de castells o esglésies. El lloc anomenat Gosal ja s’esmenta l’any 839 en l’acta de consagració de Santa Maria de la Seu d’Urgell.

Ni la dominació romana, ni la visigòtica varen estructurar nuclis consolidats en la zona. Ara bé, les petites valls dels Pirineus eren unitats físiques i humanes de la Catalunya precarolíngia, en un sistema de clan endògen. Així, els castells de les valls de l’Alt Berguedà tenien finalitats administratives, a part de les militars. Els castells aglutinen població i constituïen els nuclis oposats a l’habitual hàbitat dispers. En aquest sentit, el Gósol vell va créixer a l’entorn del castell (esmentat ja a mitjans del segle XI) gràcies a una carta de població que, a finals del segle XIII (1273), li van atorgar els barons de Pinós, senyors del lloc.

L’any 1273, amb el desig d’augmentar la població del castell, Galceran de Pinós i la seva muller Berenguera van concedir la carta de franqueses, fet que va marcar el gran desenvolupament del nucli de Gósol. En aquesta carta s’establien les noves relacions amb els pobladors i els favors i dispenses dels tributs o serveis com treballar en les obres del castell.

El castell ja existia el segle XI, ja que, en un document datat entre els anys 1068 i 1095, un personatge anomenat Galceran va prestar homenatge al comte de Cerdanya pel castell de Gósol i altres castells més. La possessió del castell de Gósol passà de mans dels comtes de Cerdanya als de Barcelona i, finalment, als sobirans del casal de Catalunya i Aragó, si bé va estar sempre infeudat per la dinastia de Galceran de Pinós. La baronia dels Pinós s’inicia aproximadament l’any 1068 i finalitza pels vols de 1425. Cal assenyalar també l’existència del castell de Fraumir o Castellfraumir, situat a la riba esquerra del riu Aigua de Valls i al nivell del Molí d’en Güell, així com el castell de Bonner, avui desaparegut. El poble actual comença a bastir-se a finals del segle XVIII, quan fou abandonat l’antic nucli del castell.

Tot i això, des segle XV fins els nostres dies existeixen buits d’informació. Es coneix que les guerres carlines (1a guerra de set anys, la 2a guerra de 1846-1849 i la 3a guerra de 1872- 1876), varen crear molta destrucció amb assalts i cremes continuades. En aquest sentit, la Guerra Civil (1936-1939) va tenir la seva incidència, morint 10 homes de la població. Un cop acabada la guerra, a les rodalies de Gósol s’hi va refugiar un grup de maquis que més tard foren foragitats.